Rodzinne

Rodzinne w Holandii oznacza dofinansowanie do kosztów ponoszonych w związku z opieką nad dziećmi i ich wychowaniem.

Rodzinne można otrzymać na dzieci od 0 do 18 roku ich życia.

Rodzinne jest wypłacane przez Sociale Verzekeringsbank (SVB).

Jeżeli dziecko urodziło się w Holandii musi być zgłoszone w Urzędzie Gminy. Gmina zgłasza dziecko do SVB i rodzice otrzymują w ciągu 2 do 4 tygodni formularz, który należy wypełnić aby zgłosić rodzinne.

Nie jesteś zameldowany w Urzędzie Gminy i mieszkasz zagranicą?

Można wystąpić z wnioskiem o rodzinne pod warunkiem, że oficjalnie pracujesz w Holandii. Jeżeli jesteś na zasiłku chorobowym, zasiłku dla bezrobotnych albo na jakimś innym zasiłku, wypłacanym przez UWV również można wystąpić z wnioskiem.

Jaka jest wysokość rodzinnego w Holandii?

Rodzinne jest wypłacane kwartalnie. Wysokość rodzinnego jest zależna od wieku dziecka.

Chętnie pomagamy w całkowitym załatwianiu rodzinnego; od złożenia odpowiedniego wniosku do otrzymania decyzji o pozytywnym załatwieniu sprawy i otrzymania należnej kwoty.

Kontakt

Poszukujesz pracy lub szukasz pomocy w załatwianiu spraw administracyjnych, takich jak tłumaczenia, zasiłki i rozliczenia podatkowe?

skontaktuj się z nami