Privacy & Cookies

Cookies van Poolsekracht.nl

Je bevindt je nu www.poolsekracht.nl, de website van Poolsekracht uitzendbureau V.O.F., hierna te noemen “Poolsekracht”.
Wij maken gebruik van cookies op deze website. Cookies zijn kleine bestandjes die op jouw browser worden geplaatst door een website. Het gebruik van deze cookies heeft kan worden ingezet ter verbetering van de website, zoals de gebruikerservaring verbeteren en de website te vergemakkelijken. De informatie in cookies is niet verbonden aan jou persoonlijk. Dus ze zijn niet verbonden aan jouw IP-adres of e-mailadres. Alle verzamelde persoonsgegevens worden verwerkt volgens de bepalingen van ons privacystatement.

Welke cookies gebruiken wij?

  • Analytische cookies
  • Advertentie cookies
  • Functionele cookies

Er wordt een opslagtermijn van 2 jaar aangehouden.

  • Afmelden: Je kunt zelf kiezen welke cookies wij gebruiken, dit kun je doen voordat je de website bezoekt. Bij cookie-instellingen kun je dit verder zelf instellen naar wens. De helpfunctie van jouw internetbrowser kan je verder helpen met meer informatie over cookies en online privacy.
  • Wijzigen van deze cookieverklaring: Deze cookieverklaring kan door Poolse Kracht elk moment veranderd worden, zonder daarvoor een reden te geven. Het advies luidt dan ook om regelmatig de cookieverklaring opnieuw te lezen.

Verwijzingen naar derde partijen (o.a. social media)

De website van Poolsekracht bevat links en buttons met verwijzingen naar websites van andere partijen. Deze partijen zijn onder andere: Twitter, LinkedIn en Facebook. Wanneer je op een link of een button drukt verlaat je poolsekracht.nl en zijn de andere partijen verantwoordelijk voor het gebruik van cookies op hun website. Wij hebben hierop geen enkele invloed.

Wijzigingen

Deze cookieverklaring kan zonder voorafgaande kennisgeving door ons worden gewijzigd. De gewijzigde versie wordt voorzien van de datum waarop de laatste wijziging is doorgevoerd. Wij adviseren je om onze cookieverklaring regelmatig opnieuw door te lezen, zodat je van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Privacy statement Poolsekracht.nl,

Inleiding

Poolsekracht.nl, neemt jouw privacy zeer serieus en zal informatie over jou (de betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit Privacy Statement leggen wij je uit welke gegevens wij verwerken, en met welk doel we dat doen. Daarnaast kun je in dit Privacy Statement lezen over jouw rechten met betrekking tot onze verwerking van jouw persoonsgegevens. We raden je aan dit Privacy Statement aandachtig door te nemen. Voor vragen kun je altijd contact opnemen met info@Poolsekracht.nl.

Wie is Poolsekracht.nl?

Poolsekracht.nl is een handelsnaam van de besloten vennootschap Momentocio BV, kantoorhoudende te (2652 KD) Berkel en Rodenrijs aan Simon Carmiggeltstraat 52, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 6868899.

Poolsekracht.nl is ten aanzien van de verwerking van jouw persoonsgegevens door Poolsekracht.nl, de verwerkingsverantwoordelijke.

Hoe gebruikt Poolsekracht.nl, jouw gegevens?

Hieronder vind je een overzicht van de doeleinden waarvoor Poolsekracht.nl, persoonsgegevens over jou verwerkt. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens Poolsekracht.nl, voor dat specifieke doel gebruikt, wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken en hoe lang de gegevens door Poolsekracht.nl, worden bewaard. Om het overzichtelijk te houden, hebben we alles gegroepeerd naar type gegevensstroom.

Dienstverlening, klantenbeheer en financiële administratie

Doeleinde:

Financiële administratie

Gegevens:

Bedrijfsnaam, Factuuradres, Bankgegevens (Naam bank/IBAN/BIC), Openstaande saldo

Grondslag:

Wettelijke verplichting

Bewaartermijn:

Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde:

Beheer van bestellingen

Gegevens:

NAW-gegevens, Leveringadres, Factuuradres, E-mailadres, Telefoonnummer, Betalingsgegevens, Accountnummer, Bestellingnummer, Inhoud van de klacht, KvK nummer, BTW-nummer, Klantnummer

Grondslag:

Uitvoering van de overeenkomst

Bewaartermijn:

Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde:

Afhandelen klachten

Gegevens:

NAW-gegevens, Leveringadres, Factuuradres, E-mailadres, Telefoonnummer, Betalingsgegevens, Accountnummer, Bestellingnummer, Inhoud van de klacht, KvK nummer, BTW-nummer, Klantnummer

Grondslag:

Uitvoering van de overeenkomst

Bewaartermijn:

Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde:

Facturatie

Gegevens:

NAW-gegevens, Leveringadres, Factuuradres, E-mailadres, Telefoonnummer, Betalingsgegevens, Accountnummer, Bestellingnummer, Inhoud van de klacht, KvK nummer, BTW-nummer, Klantnummer

Grondslag:

Uitvoering van de overeenkomst

Bewaartermijn:

Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde:

Verlenen van de dienst zelf

Gegevens:

NAW-gegevens, E-mailadres, Dossiergegevens, Financiële gegevens, Gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren, Gegevens die tijdens de dienst gegenereerd worden

Grondslag:

Uitvoering van de overeenkomst

Bewaartermijn:

Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde:

Afhandelen klachten

Gegevens:

NAW-gegevens, E-mailadres, Dossiergegevens, Financiële gegevens, Gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren, Gegevens die tijdens de dienst gegenereerd worden

Grondslag:

Uitvoering van de overeenkomst

Bewaartermijn:

Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde:

Facturatie

Gegevens:

NAW-gegevens, E-mailadres, Dossiergegevens, Financiële gegevens, Gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren, Gegevens die tijdens de dienst gegenereerd worden

Grondslag:

Uitvoering van de overeenkomst

Bewaartermijn:

Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde:

CRM

Gegevens:

Naam, Gebruiksnaam, E-mailadres, Locatie, Bestelgeschiedenis, Social media account, Browser, OS, Telefoonnummer

Grondslag:

Gerechtvaardigd belang

Betrokken belang:

Commercieel belang

Bewaartermijn:

Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Marketing

Doeleinde:

Affiliate marketing

Gegevens:

Naam, NAW-gegevens, E-mailadres, Telefoonnummer, Klikgedrag, Surfgedrag, Interesse in een product, Social media account, User ID, Bestelgeschiedenis, Post/factuuradres

Grondslag:

Gerechtvaardigd belang

Betrokken belang:

Commercieel belang

Bewaartermijn:

Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde:

Nieuwsbrief

Gegevens:

Naam, NAW-gegevens, E-mailadres, Telefoonnummer, Klikgedrag, Surfgedrag, Interesse in een product, Social media account, User ID, Bestelgeschiedenis, Post/factuuradres

Grondslag:

Gerechtvaardigd belang

Betrokken belang:

Commercieel belang

Bewaartermijn:

Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde:

Social media marketing

Gegevens:

Naam, NAW-gegevens, E-mailadres, Telefoonnummer, Klikgedrag, Surfgedrag, Interesse in een product, Social media account, User ID, Bestelgeschiedenis, Post/factuuradres

Grondslag:

Gerechtvaardigd belang

Betrokken belang:

Commercieel belang

Bewaartermijn:

Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde:

Loyaliteitsprogramma

Gegevens:

Naam, NAW-gegevens, E-mailadres, Telefoonnummer, Klikgedrag, Surfgedrag, Interesse in een product, Social media account, User ID, Bestelgeschiedenis, Post/factuuradres

Grondslag:

Gerechtvaardigd belang

Betrokken belang:

Commercieel belang

Bewaartermijn:

Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Website

Doeleinde:

Website analytics

Gegevens:

Surfgedrag, Locatie

Grondslag:

Gerechtvaardigd belang

Betrokken belang:

Commercieel belang

Bewaartermijn:

Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde:

Plaatsen van berichten of reviews

Gegevens:

Naam, Adres, E-mailadres, Gebruiksnaam, Wachtwoord, User ID, Inhoud van het bericht

Grondslag:

Uitvoering van de overeenkomst

Bewaartermijn:

Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

 

Hoe verkrijgen wij jouw persoonsgegevens?

Poolsekracht.nl, heeft gegevens over jou in bezit, omdat jij gegevens aan ons verstrekt hebt, en omdat Poolsekracht.nl, gegevens van andere partijen heeft verkregen. Die andere partijen zijn: data leveranciers, webhoster, boekhouder, betaalprovider, onlineverkooppartners affiliatie marketing partijen.

Wat zijn jouw rechten?

Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschik je over een aantal rechten met betrekking tot jouw gegevens en de verwerking ervan:

Inzage

Je kunt je eigen (persoons)gegevens altijd bekijken en zo nodig wijzigen in je account. Als je de persoonsgegevens wilt zien die bij Poolsekracht.nl, over je zijn vastgelegd, kun je een verzoek tot inzage doen.

Wijzigen

Als je veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die je hebt gezien naar aanleiding van een inzageverzoek en die je niet zelf in je account kan veranderen, kun je een verzoek hiertoe doen bij Poolsekracht.nl. Je kunt verzoeken dat Poolsekracht.nl, je gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt.

Beperken van de verwerking

Je hebt daarnaast, onder voorwaarden, het recht om Poolsekracht.nl, te verzoeken de verwerking van je persoonsgegevens te beperken.

Recht van bezwaar

Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van Poolsekracht.nl, of een derde plaatsvindt, heb je het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.

Gegevensoverdracht

Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van Poolsekracht.nl, te verkrijgen. Poolsekracht.nl, zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt. Op deze manier kun je jouw gegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen.

Toestemming intrekken

In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking jouw toestemming is, heb je het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat Poolsekracht.nl, je daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.

Reactie door Poolsekracht.nl

Een verzoek kan verstuurd worden naar info@Poolsekracht.nl zal je verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan één (1) maand nadat Poolsekracht.nl, een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien Poolsekracht.nl, je verzoek afwijst zullen wij in ons antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen.

Ontvangers van de persoonsgegevens

De gegevens kunnen worden doorgegeven aan:

Verwerkers

Partijen die betrokken zijn bij de uitvoering of nakoming van een overeenkomst tussen jou en Externe adviseurs.
Het kan zijn dat Poolsekracht.nl, verplicht is je gegevens te verstrekken aan een derde partij, bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting.

Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?

Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Wij adviseren je daarom regelmatig het Privacy Statement na te lezen op eventuele wijzigingen.

Waar kan je terecht met klachten en vragen?

Mocht je nog vragen hebben over dit Privacy Statement en de wijze waarop Poolsekracht.nl, je gegevens gebruikt, dan kun je een e-mail sturen naar info@Poolsekracht.nl. Ook als je een klacht hebt over de manier waarop Poolsekracht.nl, jouw gegevens verwerkt, kun je een e-mail sturen naar info@Poolsekracht.nl. Daarnaast kan je ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wie zijn wij?

Wilt u graag weten wie wij zijn en waarom wij de uitzendkrachten kunnen vinden die u nodig heeft? Wij stellen ons graag aan u voor!

Ontmoet ons team

Contact

Bent u benieuwd wat wij voor uw bedrijf kunnen betekenen? Wij komen graag met u in contact.

Neem contact met ons op