Rozłąkowe

W ustawodawstwie holenderskim nie ma takiego pojęcia, nigdy nie było i raczej nie będzie. Określenie to “utarło” się wśród naszych rodaków wskutek bezmyślnej publicystyki oraz niedoinformowania.

‘Rozłąkowe’ jest to ‘algemene heffingskorting’, czyli ulga podatkowa, z której można skorzystać rozliczając się z podatku wspólnie z partnerem fiskalnym. Holenderski Urząd Skarbowy (Belastingdienst) od roku 2011 wprowadził ograniczenia co do rozliczenia tej ulgi podatkowej.

Już nie można się rozliczać tak jak wcześniej z mamą, bratem czy znajomym. Nadal możemy otrzymać tzw. “rozłąkowe” ale tylko na osobę, która jest naszym partnerem fiskalnym czyli współmałżonek, konkubent/konkubina, którzy maja niskie dochody w Polsce lub wcale ich nie posiadają.

O tym kto jest naszym partnerem fiskalnym decyduje fakt posiadania wspólnego gospodarstwa domowego. Małżonek uzyskuje automatycznie status partnera fiskalnego.

Partnerem fiskalnym może być również inna osoba, z którą posiadamy wspólny meldunek na pobyt stały lub czasowy powyżej 6 miesięcy w danym roku kalendarzowym. Osoba ta musi również spełniać przynajmniej jeszcze jeden warunek:

– Posiadanie wspólnego dziecka;– Posiadanie wspólnych świadczeń emerytalnych;– Być współwłaścicielem mieszkania w którym zamieszkuje;– Mieć potwierdzenie notarialne o wspólnym prowadzeniu gospodarstwa domowego.

– Partner fiskalny musi posiadać BSN-numer i być pełnoletni. – Kolejny wymóg to wysokość dochodów.

Osoba pracująca w Holandii musi osiągnąć dochód brutto minimum około € 10.000,- a partner fiskalny nie może przekroczyć około € 6000,-.

Powyżej wymieniona kwota może się zmieniać w każdym roku kalendarzowym. Te zmiany zostaną oczywiście uwzględnione w oświadczeniu podatkowym.

Kontakt

Poszukujesz pracy lub szukasz pomocy w załatwianiu spraw administracyjnych, takich jak tłumaczenia, zasiłki i rozliczenia podatkowe?

skontaktuj się z nami