Zasiłek dla bezrobotnych

Jeżeli jesteś całkowicie lub częściowo pozbawiony pracy istnieje możliwość, otrzymania zasiłku dla bezrobotnych.

Zasiłek ten może by przyznany po spełnieniu szeregu warunków:

  • Straciłeś pracę nie z własnej winy. Porzucenie pracy lub z niej rezygnacja nie przyznają prawa do zasiłku dla bezrobotnych.
  • W okresie poprzedzającym wystąpienie o zasiłek pracowałeś minimum 26 tygodni w ciągu ostatnich 36 tygodni;
  • Utracone zostało 5 godzin albo więcej, zatrudnienia tygodniowo i nie dostajesz wynagrodzenia za utracony czas pracy;
  • Jesteś gotowy do natychmiastowego podjęcia pracy zarobkowej;

Chcesz wiedzieć czy należy Ci się zasiłek dla bezrobotnych lub złożyć wniosek o jego otrzymanie?

Nawiąż z nami kontakt, chętnie pomożemy.

Kontakt

Poszukujesz pracy lub szukasz pomocy w załatwianiu spraw administracyjnych, takich jak tłumaczenia, zasiłki i rozliczenia podatkowe?

skontaktuj się z nami