Zasiłek socjalny

Zasiłek socjalny zapewnia podstawowe zabezpieczenie finansowe w sytuacji gdy brakuje pieniędzy na pokrycie podstawowych potrzeb. W momencie otrzymywania wynagrodzenia za wykonywaną pracę nie przysługuje zasiłek socjalny.

Kto ma prawo do zasiłku socjalnego?

Aby otrzymać zasiłek socjalny trzeba spełniać ustalone prawnie warunki.

Ustalone warunki, mogą być zależne od gminy, w której starający się o zasiłek jest zameldowany.

W ogólnym zarysie podstawowe warunki, które należy spełniać aby otrzymać zasiłek socjalny to:

  • Zgłoszenie i zameldowanie w Urzędzie Gminy wraz ze wpisem w wykaz mieszkańców;
  • Udowodnienie dłuższego pobytu w Holandii:
  • Ukończenie 18–stego roku życia;
  • Niedostateczne zarobki i brak wysokiego stanu majątkowego;
  • Własny stan majątkowy nie może przekroczyć urzędowo ustanowionej granicy.

Wysokość zasiłku socjalnego zależna jest od wieku i sytuacji mieszkaniowej osoby starającej się o jego przyznanie.

Jeżeli starający się o zasiłek spełnia powyżej wymienione warunki to Urząd Gminy zobowiązany jest podać listę dodatkowych wymagań, obowiązujących w danej gminie.

Jaka jest wysokość zasiłku socjalnego?

Wysokość zasiłku socjalnego zależna jest od wieku i sytuacji mieszkaniowej, w której się znajdujesz.

Jeżeli spełniasz podane powyżej wymogi, należy wziąć pod uwagę fakt, iż każda gmina z osobna, może wymagać dodatkowych warunków, które należy spełnić.

Chcesz wiedzieć czy należy Ci się zasiłek socjalny lub złożyć wniosek o jego otrzymanie?

Nawiąż z nami kontakt, chętnie pomożemy.

Kontakt

Poszukujesz pracy lub szukasz pomocy w załatwianiu spraw administracyjnych, takich jak tłumaczenia, zasiłki i rozliczenia podatkowe?

skontaktuj się z nami